Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Neslihan KUBUR İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kerem ALPER Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Rabia OĞAN
Genel Sekreter: Gülhan SARI Genel Sayman: Havle ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi: Seyhan ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi:
Zeynep Betül DİREN